top of page

PANK 
Podpora analytických kapacit ve veřejné správě

Domů

O projektu

PANK je projekt aplikovaného výzkumu s cílem posílit zapojení analytické práce a poznatků do rozhodování veřejné správy. Projekt podpořila Technologická agentura ČR v programu Éta, odstartoval v dubnu 2021 a poběží do roku 2023.

Projekt je motivován široce sdíleným a zdokumentovaným závěrem, že v české veřejné správě není v současnosti naplněn potenciál systematického využívání poznatků při tvorbě a implementaci veřejných politik.

Projekt PANK má ambici vyvinout v praxi českých veřejných institucí efektivní způsoby, jak posílit zapojení analytické práce a poznatků obecně do rozhodování. Očekávanými výsledky projektu PANK jsou pozitivní změny v zapojených týmech, nové poznatky a nástroje využitelné ve veřejné správě šířeji a identifikace systémových bariér a doporučení využitelných při snahách o systémovou změnu. 

O projektu
LOGOLINK_ETA_R.png
ČP_logo.png

Průběh projektu 

průběh projektu PANK na web, upravené .png
Průběh projektu
Spolupráce

Spolupráce s partnerskými týmy

MPO logo .png
MPSV logo.png
mmr logo inverzni.png
MŠMT logo.png

Z čeho vycházíme 

Přehled akademické a šedé literatury

Konzultace s předními experty v oboru 

Zkušenosti členů partnerského týmu 

V českém kontextu existují dílčí poznatky o tom, jak aktéři na nabídkové straně využívají informace (Veselý et al., 2018; Ochrana et al., 2018): rozhodovatelé silně spoléhají na hlasy expertů a kolegů a od úředníků poptávají především "tvrdá" čísla; poznatky využívají často takticky a spoléhají na jednoduchá čísla, jen málo na poznatky o tom, jaká opatření jsou efektivní; chybí jim poznatky podané ve formě, která přesně zodpoví jejich konkrétní otázky.

 

Studie též ukazují omezení, ve kterých rozhodovatelé pracují: nedostatek času, časté změny vedení, frustrace z nerealizace dřívějších strategií, ale také nechuť pracovat s nejistotou a nuancemi v poznatcích. Téměř úplně ve využívaných i poptávaných zdrojích poznatků chybí přístupy z oborů jako etnografie nebo antropologie.

Výsledky a výstupy

Mapování analytických kapacit

Shrnutí poznatků z mapování analytických kapacit (prosinec 2021)

Krátké shrnutí poznatků z rešerše a dotazníkového šetření mezi analytickými útvary ministerstev (realizováno říjen-listopad 2021).

Výsledky a výstupy

Tým Českých priorit

Hlavní řešitel

Petr Bouchal, M.Phil.

Řešitelský tým: 

Mgr. Tomáš Čech, M.Sc.

Monika Jirotka M.Sc.

Alexandre Reznikow, M.A.


Odborný tým:
PhDr. Ladislav Frühauf

Mgr. Marek Havrda M.A., M.P.A., Ph.D.

doc. Petr Janský, Ph.D.

Mgr. Richard Kokeš

Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

České priority děkují za cenné rady a pomoc mnoha dalším

odborníkům a spolupracovníkům uvedeným v textech výstupů.

Tým
Kontakt

Napište nám

České priority jsou think tankem, jehož misí je pomáhat v České republice systematicky nalézat nejlepší řešení důležitých celospolečenských problémů.

České priority, z. ú.

Národní 339/11

110 00 Praha 1 – Staré město

  • Facebook
  • LinkedIn

Děkujeme za zájem. Brzy se ozveme!

bottom of page